Výstava 90. let Klubu filatelistů Turnov

Výstava se konala 18.10. – 10.11. 2019

Do 10. listopadu hostí Kamenářský dům v turnovském muzeu výstavu Staré dopisy, pohledy, kolky a poštovní známky, kterou připravil Klub filatelistů Český ráj v Turnově u příležitosti 90 let své existence. Milovníci filatelie se tak mohou po šesti letech pokochat unikátními exponáty a sbírkami místních sběratelů.

Přestože první poštovní známka na světě vznikla v Anglii v roce 1840 (slavná Black Penny, kterou jsme měli možnost na vlastní oči spatřit na předchozí klubové výstavě v roce 2013), Turnov si na vznik filatelistického spolku musel počkat ještě skoro 90 let. Na začátku roku 1929 vyšla v turnovských Pojizerských listech výzva k setkání filatelistů ,které pak proběhlo 14. února v hostinci pana Svobody, kde dnes sídlí Žlutá ponorka a kde „hlasy všech přítomných byl schválen a přijat návrh, aby v Turnově založen byl klub československých filatelistů“. A tak se také stalo.

Během devadesáti let své existence uspořádal klub pouze sedm výstav (jeho členové se však mnoha dalších účastnili). První proběhla v prostorách staré Střelnice v roce 1941 – na současné výstavě máte skvělou příležitost prohlédnout si pár fotografií z jejího konání, které se dochovaly ve sbírkách Poštovního muzea v Praze a doplněny jsou i další dokumenty z historie klubu. Letošní výstava kromě nich představuje svým návštěvníkům i sbírky pěti členů spolku, přičemž těmi nejvíce překvapivými jsou kolekce bratrů Černých z Vitanovic. Předseda klubu Ing. Jiří Černý se věnuje historickým kolkům starých indických států a své exponáty vystavoval na mnoha světových výstavách, minulý rok také na světové výstavě PRAGA 2018. Je proto skvělé, že se můžeme s jeho rozsáhlou sbírkou seznámit i v Turnově. Ing. Radek Černý vystavuje část svého exponátu Jemen z let 1926–1948. Radek je jedním z velmi mála lidí, kteří se sbírání známek z Jemenu a Osmánské říše věnují, a tak je jeho sbírka naprosto výjimečná. Další tři sběratelé nabízejí turnovským návštěvníkům o něco bližší témata. Jaroslav Mojsl se již dlouhodobě věnuje dokumentaci poštovní historie Turnova, a díky němu si můžeme prohlédnout nejstarší doklady místního poštovnictví, které pocházejí z roku 1826! Skrze další kousky ze své sbírky nás provede možná až nečekaně zajímavým poštovnictvím do roku 1926. Věděli jste například, že po dlouhou dobu platili zásilky většinou jejich příjemci, nebo se o náklady dělili s odesílateli? A že se poštovné vypočítávalo podle množství poštovních stanic, kterými zásilka na své cestě prošla? Nebo že se na našem území (tedy v Rakouském císařství) začali používat první známky v roce 1850 – několik si jich na výstavě budete moci prohlédnout na vlastní oči. Díky sbírce Jaroslava Černého se seznámíte s regionálními autory, kteří se věnovali návrhům známek, a prohlédnete si první poštovní známky s motivem Českého ráje, které byly vydány v roce 1936 na přímý popud členů turnovského spolku. Jejich autorem byl Karel Vik. Milovníky zdejší historie určitě zaujme i sbírka historických pohlednic z Českého ráje a výjimečné záběry z Vazoveckého údolí, které shromáždil pan Milan Blažek.

Mgr. Alžběta Kulíšková

razítko výstavy